Powrót

BiK Stal

AutoCAD 2016, 2015, 2014, 2013
tak
ZWCAD Classic, ZWCAD+ 2015 Pro
tak
GstarCAD 2015, 2016 Std/Pro
tak
BricsCAD V15
tak

Nakładka BiK Stal łączy funkcjonalność i dokładność standardu systemu CAD z automatycznymi procedurami rysowania konstrukcji stalowych.
Sposób wprowadzania elementów, wykonywania ich modyfikacji jest tak przygotowany, aby użytkownik wykonał jak najmniejszą (niezbędną) liczbę działań. Dlatego też dokładne i poprawne wprowadzenie elementu lub przeprowadzenie jego modyfikacji, pozwoli efektywnie wykorzystać możliwości BiK-Stal. Pozwoli to również uniknąć dodatkowych błędów i nieścisłości pomiędzy rysunkiem a wymiarami lub wykonanymi na ich podstawie zestawieniami.

Cechy programu BiK Stal

 • Łatwość obsługi i wdrożenia
 • Polska wersja programu
 • Parametryczne rysowanie elementów
 • Przekroje i widoki elementów wraz z opisami i wymiarami
 • Zestawienia elementów
 • Zgodność z Polską Normą
 • Integracja z innymi modułami

Możliwości programu BiK Stal

 • Biblioteka elementów i spoin
  • Biblioteka profili gorącowalcowanych, zimnogiętych oraz spawanych.
 • Automatyczne tworzenie rysunków 2D
  • Generowanie elementów styku doczołowego w widokach i przekroju (program automatycznie rozpoznaje widok elementu i w zależności od niego rysuje odpowiedni widok połączenia);
  • Elementy mogą być rysowane w przekroju i w widoku z czterech stron z uwzględnieniem widoczności krawędzi;
  • Automatyczne generowanie przekroju elementu po wskazaniu linii w widoku (z wycięciem fragmentu linii wskazanych, na dowolną odległość);
  • Łatwa zamiana widoku elementu na inny (sposób rysowania);
  • Rysowanie osi konstrukcyjnych z późniejszą możliwością podmiany osi na element stalowy w odpowiednim widoku;
  • Odwrócenie elementu względem osi;
  • Zakończenie elementu blachą doczołową;
  • Rysowanie podcięć jednostronnych i dwustronnych;
  • Zakończenie elementu linią przerywaną (ukrycie całego lub fragmentu elementu)
  • Aby uzyskać informację o elemencie wystarczy wybrać odpowiednią komendę i wskazać linię, program rozpozna typ elementu np. DWUTEOWNIK, jego wielkość np. 120, może również wyświetlić na ekranie jego wartości
  • Rysowanie śrub i otworów w widoku, układów otworów
  • Rysowanie trójkątów opisujących odległości między węzłami
  • Tworzenie szyków otworów w odpowiednich widokach
  • Polecenie wstawiania opisu spoin
 • Opisy
  • Opisy elementów wykonywane są półautomatycznie. Program rozpoznaje typ, wielkość długość elementu i proponuje te wartości umieścić w opisie
  • Opisy spoin, symbole dodatkowe dla spoin
  • Wartości opisów podlegają edycji przez użytkownika
 • Zestawienia
  • Zestawienia stali dla fragmentu lub całego rysunku
  • Program generuje tabelę zestawieniową przy uwzględnieniu zaznaczonych opisów
  • W tabeli obliczana jest również powierzchnia malowania, dodatki na spoiny i inne
  • Zestawienia stali do pliku dla zewnętrznych programów obliczeniowych
  • Możliwość połączenia z Excel'em
  • Wyświetlanie danych geometrycznych i wytrzymałościowych dla wskazanego elementu
  • Dodatkowy zestaw czcionek technicznych
  • Naddatki przy zestawieniach stali