Powrót

Pierwsze kroki w programie BiK Edu

Ogólny opis programu

Program BiK jest pakietem procedur wspomagającym wykonywanie dokumentacji technicznej dwuwymiarowej, wykonywanej w pracowniach projektowych architektoniczno-budowlanych i konstrukcyjnych.

BiK jest nakładką na programy typu CAD. Sam program CAD jest niczym innym niż współczesną deską kreślarską, czyli podstawowym narzędziem inżynierów. Pomimo tego, że obecnie mają one spore możliwości, słabo nadają się do wygodnego i szybkiego tworzenia dokumentacji w konkretnej branży. Ich funkcjonalność jest tak uśredniona, żeby nadawały się dla szeroko rozumianego tworzenia dokumentacji rysunkowej. Wobec specyficznych i bardzo konkretnych wymagań, przede wszystkim polskich inżynierów budownictwa i architektów, powstał program BiK.

Program BiK ma wyręczyć projektanta z powtarzalnych, rutynowych czynności koniecznych podczas pracy ze środowiskiem CAD oraz dostarczyć gotowe rozwiązania takie jak zestawienie tabelaryczne materiałów, bloki rysunkowe, nazewnictwo warstw, automatycznego tworzenie styli wymiarowych, itd.

Poniższy dokument zawiera opis ułatwiający rozpoczęcie pracy z programem BiK Edu.

pobierz wersję PDF