Powrót

Żelbet

Import obliczeń z programu ABC płyta
Import obliczeń z programu Robot
Moduł i menadżer pozycji
NEW
NEW
NEW
Rysowanie prętów żelbetowych NEW
Opis pręta widokowego NEW
Opis powielony pręta NEW
Wyciąganie prętów i aktualizacja opisu  
Pręty powierzchniowe rysowanie   
Makra (schody) zbrojenie w przekroju 
 
Kopiowanie do nowej pozycji konstrukcyjnej
 
Menadżer prętów stalowych  
Zestawienie stali  
Definiowanie zakład prętów zbrojeniowych
 
Rysowanie prętów zgodnych z EC  
Edycja prętów  
Generowanie zbrojenia powierzchniowego górnego w kier. X i Y  
Zakłady prętów zbrojeniowych - wstawianie i edycja  
Rozkładanie i opis prętów o zmiennej długości   
Rozkładanie strefowe prętów, edycja i opis  
Wyciąganie i automatyczny opis pręta zbrojeniowego
 
Opisywanie prętów i ich zestawienie  
Rysowanie strzemion
Rysowanie zbrojenia głównego

Stal

Moduł i menadżer pozycji NEW
Kratownica, wstawianie elementu do osi NEW
Blachy proste NEW
Obcinanie widoku i wstawianie przekroju NEW
Blacha o dowolnym kształcie NEW
Połączenia NEW
Śruby NEW
Opisy i zestawienie elementów NEW
Automatyczny import opisów stalowychoraz wykorzystanie opisów powielonych  
Rysowanie kształtowników stalowych  
Opis elementów stalowych i zestawienie

Architektura

Rysowanie osi NEW
Połączenia linii NEW
Zestawienie okien i drzwi NEW
Wstawianie schodów NEW
Wstawianie kanałów kominowych NEW
Wymiarowanie NEW

Base

Tips & Tricks