Powrót

Żelbet

150%   200%
Zbrojenie kanału rewizyjnego
Ława fundamentowa, stopy
Zbrojenie, zestawienia, przekroje
Zbrojenie płyty stropowej, zestawienie stali
Podciąg, przekroje, zestawienia

Stal

Schemat konstrukcji hali stalowej
Rygle, szczegóły konstrukcji
Rygle oczepowe, zestawienia

Base Architektura

Rzut fundamentów
Projekt wieńca, budynek mieszkalny
Rozkład płyt kanałowych, budynek wielorodzinny